Alaraajojen pituusero

Alaraajojen pituusero voi olla joko rakenteellista tai toiminnallista:

  • rakenteellisessa pituuserossa reisiluu tai sääriluu on pidempi kuin vastakkaisen alaraajan vastaava luu
  • toiminnallisessa pituuserossa kyse on lonkan, lantion, polvien, nilkan tai jalkaterän toiminnallisesta virheasennosta, jossa pitkät putkiluut (reisi, sääri) ovat yhtä pitkät.

Kirjallisuudessa on suurta vaihtelua siitä, mitä pidetään ”normaalina pituuserona”, mutta alaraajojen biomekaniikkaa käsittelevissä lähteissä merkitsevänä erona pidetään jo 4 mm, jos tehdään seisomatyötä tai urheillaan paljon. Oireilu työstä ja harrastuksista johtuen vaihtelee suuresti aina alaselän ongelmista jalkaterän kompensaatioon ja virheasentoihin ja toimintoihin.

MediAskeleen fysioterapeutit tutkivat tilannetta kuitenkin aina yksilöllisistä lähtökohdista tapaus- ja oirekohtaisesti. Kliinisesti arvioimme alaraajojen pituuseron sekä seisten että makuulla. Tarvittaessa valmistamme korotuspohjallisia seuraten tarkasti asiakkaan oireiden muutoksia.

Korotuspohjallisen lisäksi on aina syytä alkaa harjoittaa alaraajan lihaksistoa poistamaan lihasten epätasapainoa ja tätä kautta palauttamaan symmetriaa alaraajojen välillä.

Alaraajapituuseron havainnoiminen alaselästä:

Kuvassa asiakasta takaa katsottuna eritasoiset ”hymykuopat”, eli SI-nivelet antavat viitettä alaraajapituuserolle.

Alaraajapituuseron havainnoiminen alaselästä.

Apu löytyy MediAskeleen vastaanotolta

Alaraajojen pituuseron aiheuttamiin vaivoihin on apua saatavilla MediAskeleen vastaanotolla. Fysioterapeuttimme tutkivat onko pituuseron toiminnallinen vai rakenteellinen, ja tekevät hoitosuunnitelman löydöksen perusteella. Hoidamme syytä, emme pelkästään oiretta.

Alaraajojen pituusero kannattaa aina selvittää. Älä kärsi turhaan!