Fot- och gånganalys

Till MediAskels specialkunnande hör en Fot- och gånganalys som innehåller:

  • Testning av muskelsvagheter och muskelstyvheter
  • Gångstilsanalys eller löpstegsanalys
  • Analysering av hållningen
  • Identifiering av felställningar i fötterna
  • Undersökning av ledernas funktion
  • Identifiering av möjliga avvikelser i benbyggnaden
  • Bedömning av behovet av individuella stödsulor
  • Individuell rådgivning och svar på frågor gällande den egna kroppen
  • Uppgörande av individuell vårdplan enligt behov

Det lönar sig att komma på Fot- och gånganalysen ifall du vill få reda på om det finns riskfaktorer i de egna nedre extremiteterna som gör dig benägen till smärtor eller artros i framtiden. Ifall du kommer till mottagningen på grund av en smärta eller skada, görs undersökningen utgående från ditt hälsotillstånd. Då går undersökningen ut på att reda ut orsaken till smärtan och lindra den med hjälp av olika fysioterapeutiska metoder.

Boka din egen tid redan idag, Kontaktuppgifter. VÄLKOMMEN!