Individuella stödsulor

MediAskel tillverkar högklassiga inhemska individuella stödsulor, som fungerar aktivt utan att passivera fotens muskulatur.

Aalto-stödsulor och en individuell stödsula, som gjorts till kundens favoritsko.

Vilken nytta får man av individuella stödsulor (skoinlägg)?

  • Fötternas belastning minskar med hjälp av individuella aktiva stödsulor.
  • Stödsulorna normaliserar fotens ställning och funktion så att fötterna orkar bättre.
  • Ett par rätt gjorda stödsulor korrigerar felställningar som redan uppstått.
  • Foten belastas jämnare i och med att fotvalven stöds aktivt och muskelarbetet effektiveras.
  • Genom att korrigera felställningar i fötterna minskar även belastningen av ryggen. (Jämför: Även hus byggs med en stark stomme och arbetet börjar alltid från grunden)

MediAskels stödsulor görs alltid på basen av en noggrann undersökning som görs av en specialutbildad fysioterapeut. Tilläggsuppgifter och tidsbokning via telefon 050-5855025 eller e-post info@mediaskel.fi