Jalkapalloilijoiden jalkavaivat

Polvikipuja, kantaapäävaivoja, jalkateräkipuja, akillesjännevammoja? Alaraajafysioterapia avuksi jalkapalloilijan arkeen?

Lähes jokaisella jalkapalloilijalla tulee jossakin vaiheessa peliuraa vastaan jonkinasteinen loukkaantuminen. Jalkapallo on kontaktilaji, jossa kolhuilta ja vammoilta on joskus mahdotonta välttyä. Noin 60 % loukkaantumisista tapahtuu kontaktitilanteessa kanssapelaajan kanssa, joten pelikunnossa pysyminen ei aina ole omissa käsissä. Kontaktitilanteiden lisäksi loukkaantumisia tapahtuu valitettavan paljon myös tilanteissa, joissa vastustaja ei ole osallisena. Valtaosa näistä loukkaantumisista olisi vältettävissä oikein toteutetulla ennaltaehkäisevällä lihashuollolla ja aikaisemmin sattuneiden vammojen huolellisella kuntoutuksella.

Jalkapalloilijan akuutit vammat ja niiden kuntoutus fysioterapian avulla

Loukkaantumisen sattuessa oikein toteutettu hoito ja kuntoutus ovat avainasemassa parantumisen kannalta. Pehmytosakudoksen luonnollista paranemisprosessia ei voida nopeuttaa, mutta sen laatuun voidaan vaikuttaa ja väärin toteutetulla harjoittelulla jopa heikentää prosessia. Mitä paremmin vaurioitunut kudos paranee, sitä nopeammin paluu kentille on mahdollista ja sitä pienemmällä todennäköisyydellä vamma uusiutuu.

Jotta vaurioitunut kudos korjaantuisi entiselleen, sitä täytyy aktivoida täsmäharjoitteilla paranemisen aikana. Aktiivisella kuntouttamisella annetaan uusiutuvalle kudokselle informaatiota siitä, minkälaista rasitusta sen pitää kestää, annetaan ikään kuin ”ohjeet” paranemisprosessille. On tärkeää, että harjoitteet aloitetaan oikeassa vaiheessa ja kuntoutuksessa edetään asteittain.

Lähes kaikkia vammoja yhdistää aina jonkinasteinen kipu. Kipu on kehon mekanismi suojautua ja varoittaa, että kaikki ei ole kunnossa. Kipu muuttaa käyttäytymistämme siten, että vauriota ei tapahtuisi enää lisää. Tähän liittyy kivun aiheuttama automaattinen lihasjännitys, jonka tarkoitus on suojata vaurioitunutta aluetta. Vaikka kivun aiheuttaja olisikin jo parantunut, voi nämä lihasjännitykset jäädä päälle. Tämä saattaa aiheuttaa lihaskireyksiä ja sitä kautta muutoksia lihastasapainossa, jolloin riski uusille vaivoille tai vamman uusiutumiselle kasvaa. Jokaisen loukkaantumisen jälkeen olisikin syytä käydä tarkistuttamassa mahdolliset kivun aiheuttamat jälkiseuraukset.

Lievätkin nyrjähdykset ja venähdykset olisi hyvä tarkistuttaa jälkikäteen ammattilaisella. Esimerkiksi nilkan nyrjähdyksessä nilkkaniveleen saattaa muodostua alemman nilkkanivelen liikerajoitus aiheuttamatta mitään oireita nilkan alueelle. Liikerajoitukset muuttavat nivelten toimintaa, ja tämä rasittaa kudoksia pitkällä aikavälillä. Ei ole ollenkaan epätavallista, että esim. selkävaivojen taustalta löytyykin muutamien kuukausien tai jopa vuosien takainen nilkan nyrjähdys, jossa nilkka on jäänyt jumiin.

Vammojen ennaltaehkäisy ja lihastasapainon merkitys jalkapallossa

Oikein toteutetulla lihashuollolla ja lihastasapainosta huolehtimisella voidaan vähentää loukkaantumisriskiä. Lasten ja nuorten voi olla vaikea ymmärtää, että lihaskireydet rajoittavat nivelten vapaata liikettä, ja siksi valmentajien ja vanhempien rooli ”muistuttajana” korostuu. Lihaskireydet eivät saisi rajoittaa nivelten vapaata liikettä, sillä rajoittunut liike yhdessä nivelessä vaatii aina kompensaation toisesta nivelestä, jolloin kuormitus voi kasvaa liian suureksi. Esimerkiksi jalkapalloilijoilla hyvin yleinen lihaskireys on lonkan koukistajien sekä reiden etuosan lihasten kireys, joka rajoittaa lonkkanivelen ojennusta (esim. juoksussa). Kehon täytyy kompensoida puuttuva liike jostakin, ja näin liike siirtyy lantioon ja alaselän notko korostuu. Selän kudokset eivät kestä ylimääräistä kuormitusta ja riski kuormitusvaivoille kasvaa sekä kireissä lihaksissa että selän alueella.

Lihasten täytyy toimia niille tarkoitetulla tavalla. Toisten lihasten on tarkoitus tukea niveliä, kun taas toiset saavat aikaan liikettä. Jos tukevissa lihaksissa on heikkoutta/ hallinnan puutetta, joutuvat liikettä aikaan saavat, isot lihakset omaksumaan myös näiden tehtävät. Tällöin lihas väsyy nopeammin ja väsynyt lihas on aina herkempi vaurioille.

Jalkapallossa lähes jokaisella on aina vahvempi ja heikompi jalka. Erot näkyvät potkutekniikassa, voimassa ja tarkkuudessa. Erot ovat nähtävissä usein myös lihaksistossa ja toispuoleiset lihaskireydet/-heikkoudet ovat yleisiä. Toispuoleisuus kuormittaa kehoa aina epäedullisella tavalla ja onkin erittäin tärkeää, että myös ”heikomman” jalan lihaksista pidetään huolta.

Jalkaterä osuu ensimmäisenä maahan juostessamme ja se antaa perustan muille kehon osille toimia. Mikäli jalan toiminnassa on jokin poikkeama, saattaa se heijastua koko kehon toimintaan. Etenkin pitkään jatkuneissa, rasitusperäisissä kiputiloissa tulisi aina tarkistaa jalkojen toiminta ja kunto ammattitaitoisen fysioterapeutin vastaanotolla.

Tyypillisiä jalkapalloilijoiden kipuja ja vammoja

Jalkapalloilijoille tuttuja vaivoja ovat polvikivut, jalkateräkivut, akillesjännevaivat, kantapääkivut, penikkatauti ja erilaiset lihas- ja nivelsidevammat. Monet jalkapalloilijan vaivat ovat seurausta liian yksipuolisesta rasituksesta, tukilihaksiston heikkoudesta tai nivelten liikelaajuuksien alentumisesta. Nykyään ammattilaisjalkapalloilijat tiedostavat jo lihashuollon merkityksen, mutta alemmilla sarajatasoilla huolto jää usein jo vähemmälle tai täysin omatoimiseksi, mikä saattaa näkyä erilaisten vaivojen esiintymisessä.

Tietyt jalan rakennepoikkeavuudet vaikuttavat jalan toimintaan, eli sen biomekaniikkaan. Rakennepoikkeavuuksien hoidossa yksilöllinen tukipohjallinen on usein hyödyllinen. MediAskeleen henkilökunta on erikoistunut urheilijoiden vaativien oireilujen selvittelyihin. MediAskel tekee tiivistä yhteistyötä ortopedien ja lääkäreiden kanssa, jolloin urheilijan on helppo luottaa siihen, että hän saa parhaan mahdollisen ammattilaisavun. Tavoitteinamme on sekä ennaltaehkäistä vammoja että kuntouttaa urheilija vamman jälkeen taas peli- ja kilpailukuntoon.

Tämäkin kuva antaa alaraajoihin erikoistuneelle fysioterapeutille osviittaa siitä, mistä vaivoista tämä jalkapalloilija saattaa kärsiä.

Urheilijoiden oireilun selvittelyn tekee haastavaksi se, että heidän kehonsa pystyy kompensoimaan esimerkiksi puutteellisesti toimivaa niveltä lihaksiston avulla. Näin oireilu ei tule yhtä herkästi esiin kuin tavallisilla liikkujilla. Oireet kehittyvät pidemmän ajan kuluessa ja keho mukautuu epäsuotuisalla tavalla poikkeavaan kuormitukseen. Kun urheilija rakentaa itselleen hyvän lihaksiston poikkeavan nivelasennon ympärille, tulee tilanteen korjaamisesta haastavampaa ja hitaampaa. Paljon julkisuutta saanut keskivartalon hallinta on erittäin tärkeä asia, mutta se ei poista jalan biomekaniikan tärkeyttä. Usein vastaanotollamme kuultu tarina on se, että oireita on hoidettu passiivisesti hieronnalla, sähköhoidoilla, harjoittelutauoilla tai pronaatiotuilla, ja oireet palaavat yhä uudestaan sotkemaan urheilijan uraa. Jalan biomekaniikka on paljon muutakin kuin yli- tai alipronaation havainnointia ja korjaamista. Asiantuntija osaa etsiä syyt edellä mainittuihin pronaatio-ongelmiin.

MediAskeleen asiantuntijafysioterapeutit etsivät aina varsinaisen syyn oireille, ja puuttuvat siihen. Suorittamamme alaraajatutkimuksen pohjalta tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka voi sisältää esimerkiksi yksilöllisiä täsmäharjoitteita, nivelmobilisaatiota tai yksilölliset tukipohjalliset korjaamaan asentopoikkeavuuksia.

Varaa aikasi MediAskeleen alaraajatutkimukseen tästä: Ajanvaraus